بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام به روان پاک شهيدان آن  مردان همشه زنده تاريخ که بانثار خون خود درخت تنومند اين انقلاب را آبياری کردند ودست بيگانگان ودشمنان را اين کشور را قطع نمودند

اقتدار پليس ايران در دروغ گويی است وهر از چند گاهی در صدا وسيما وجرايد کشور اقدام به عوام فريبی می نماييد

واما ......

ساعت ۶.۵۵ بامداد روز پنچ شنبه ۱۲/۱۱/۸۴  دزدان گرامی اقدام به سرقت لوازم داخل ماشين اينجانب نمودن وبار ديگر اقتدار پليس را نشان مردم دادند

ساعت ۶.۵۵ بامداد روز پنچ شنبه ۱۲/۱۱/۸۴  تماس با پليس مقتدر ۱۱۰

ساعت ۷.۰۵ بامداد روز پنچ شنبه ۱۲/۱۱/۸۴  عوامل در حال مراجعت به محل می باشند

ساعت ۷.۱۰بامداد روز پنچ شنبه ۱۲/۱۱/۸۴ عوامل در حال مراجعت به محل می باشند

ساعت ۷.۲۰بامداد روز پنچ شنبه ۱۲/۱۱/۸۴ عوامل در حال مراجعت به محل می باشند وزمانی که سوال شد چند دقيقه طول می کشد  اپراتور ۱۱۰ که يک خانم  بودند که  انگار  ارث پدر خود را از اينجانب طلب داشنتد  با برخوردی بسيار زشت و...  طول می کشد اگر می خواهيد مجددآ اعلام کنم و گوشی را قطع نمودند

ساعت ۷.۲۵بامداد روز پنچ شنبه ۱۲/۱۱/۸۴  بعلت عدم مراجع پليس مقتدر ودير شدن محل کارم مجبور شدم محل را ترک نمايم 

اميد است تا  اقتدار پليس وفرمانده نالايق تهران بزرگ سرداررررررررررررررر طلايی را بارديگر در موارد مشابه خيابان شهيد مدنی  شاهد باشيم

/ 4 نظر / 16 بازدید
a3mo0ni

واقعا جلبه . به منم سرز بزن بای .

علي

///لام... حاجي تلفن 110 رو بده جنازه تحويل بگير به جون حاجيت