سلام دوستان ببخشيد اين چند وقت نتونستم بنويسم راستش من در سوگ پدر خانم خود مرحوم سيد عبد العظيم ناظميان نشسته بودم ايشان در سن ۶۸ سالگی دار فانی را ودا گفت وما رادر غم از دست دادنش سوگوار نمود اميد وارم که خداوند ايشان را که از فرزندان خانم فاطمه زهرا (س) بودند را با خانم محشور نمايد
راستی يادتان هست که گفتم از برکت امنيت کامل وحضور سر افرازانه نيروی انتظامی که در برقراری نظم وامنيت کوشش فراوان می نماییند (( ارواح پدرشان )) قرار بود بامن تماس بگيرند البته حد اکثر ۳يا ۴ روز پس از سرقت ضبط وباند ماشين ولی تا امروز هنوز وقت نکرده اند (( شايد درگير تبليغ ويا کار های ديگری مهمتر از برقراری امنيت هستند )) بامن تماس بگيرند فرماندهی نيروی انتظامی اگر ضبط ماشين خود شما ويا يکی از بستگانتان را سرقت می کردند بازهم اينچنين مردم را بازی می داديد شما فقط بلديد خوب حرف بزنيد اما عمل نداريد

/ 0 نظر / 15 بازدید