مادر ((روز زن مبارک ))

مادر ((روز زن )) ولادت با سعادت سرور زنان اهل بهشت  ام ابیها شفیع روز محشر  حضرت فاطمه زهرا و روز مادر را به تمامی  دختران امروز ومادران فردا وتمامی زنان الخصوی همسر ومادر خودم و نرگس خانم تبریک می گویم

 فاطمه فاطمه است

خواستم بگویم: فاطمه دختر خدیجه کبری است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه دختر محمد (ص) است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه مادر حسنین است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه مادرزینب است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه حوض کوثراست. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه سرور زنان دو عالم است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه دلیل خلقت است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه شفیع روز قیامت است.دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه عزیز و کنیز خداوند رحمن است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه مادر پدر است. دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم: فاطمه ....... است. دیدم که فاطمه نیست.

نه اینها همه هست ولی این همه فاطمه نیست.

فاطمه فاطمه است

برگرفته از کتاب فاطمه فاطمه است دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 51 بازدید