با سلام

امروز پس از اعلام نتيجه اوليه انتخابات ومشخص شدن پيروزی مطلق جناب آقای دکتر  احمدی نژاد  کليه احزاب وگروها که خود را ولی نعمت ملت ايران می ناميدند وتا قبل از انتخابات حمايت خود را از جناب آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بودند اهم از جپ وراست وسنتی و..... بايد يک درس بزرگ گرفته باشند وآن اينکه نمی توان برای مردم بزرگوار و وطن دوست ايران بزرگ تعيين تکليف کرد و خودرا در ظاهر  ولی نعمت ملتی بزرگ وستمديده دانست  ولی در عمل چيز ديگری باشد  شايد بزرگترين علت شکست جناب آقای هاشمی در انتخابات  عدم اعتماد مردم به احزاب وگروهای باشد که در ظاهر مردم دوست ولی در باطن چيز ديگری

جناب آقای دکتر احمدی نژاد شما در تمامی سخنرانی ها خود را مردمی واز قشر متوسط جامعه معرفی ميکرديد اميد است در پايان دوره رياست جمهوری خود  باز هم اينچنين باشد وبه انچه که گفتيد عمل بنماييد

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
امير

تا اين زماني كه من نظر مي دهم اقاي رييس جمهور به جز ۲ برابر كردن قيمت سكه ريدن به بورس و تر زدن به سياست هاي خارجي و پيكنيك رفتن(سفر هاي استاني)هيچ گه ديگري ميل نكردند.