دیروز به فکر امروز بودیم امروز به فکر فردا

خدایا امروز مرا از دیروز وفردا را از امروز بهتر کن

/ 0 نظر / 14 بازدید