یا علی

روزی سلمان فارسی به دنبال نبی اکرم به درب خانه ایشان مراجعت نمود وهرچه در زد جوابی نشنید تا اینکه عایشه به سلمان گفت به  مسجد برو که ایشان را در مسجد خواهی یافت  سلمان به مسجد مراجعت نمود  دید که حضرت رسول به سجده رفته ومی گوید الهی به حق علی(ع)  سلمان مدتی ایستاد تا ذکر نبی گرامی اسلام تمام شود سلام کرد رسول گرامی اسلام ازایشان سئوال کرد آیا کاری دارید فرمود یا رسول الله درست شنیدم شما می گفتید  الهی به حق علی(ع) رسول گرامی اسلام فرمود من هر زمانی که مشکلی برایم پیش می آید خدا را به علی (ع)  قسم می دهم  تا مشکلم بر طرف شود

/ 0 نظر / 7 بازدید